Ekskursijā uz Latvijas Mākslinieku savienības muzeju.

Keramikas pulciņa “Četri” , “Brīnums” un LEGO pulciņa audzēkņi un vecāki skolēnu brīvlaika nedēļā apmeklēja divas izstādes – Latvijas Mākslinieku savienības galerijā ukraiņu gleznotāja Ivana Vitjuka personālizstādi “Domas par mājām” un Latvijas Mākslinieku savienības muzeju.
Ivans Vitjuks ir radoši aktīvs ukraiņu mākslinieks un savā personālizstādē “Domas par mājām” eksponē no 2022. gada līdz 2024. gadam Latvijā tapušos mākslas darbus. Mākslinieks pārstāv Ukrainas reālisma un impresionisma estētikā bāzētu stilistiku un daudz strādā plenērā – glezno un zīmē no dabas. Gleznās, kas veidotas eļļas tehnikā uz kartona vai audekla, un zīmējumos, dominē urbānās ainavas motīvi. Šī izstāde visiem ļoti patika, jo mākslinieks attēlojis pazīstamas Rīgas ainavas un dabas skatus reālistiskā manierē.
Tā paša nama 3. stāvā apskatījām Latvijas Mākslinieku savienības muzeju, kura īpašumā ir unikāls latviešu 20. gs. otrās puses un mūsdienu vizuālās mākslas darbu krājums, kas sākts veidots 1957. gadā, un 2001. gada 27. septembrī tika dibināts LMS muzejs. LMS muzeja krājums (ap 16 000 vienības, t.sk. ap 5000 mākslas darbiem ir piešķirts Nacionālā muzeja krājuma statuss).
Muzejā audzēkņi varēja iepazīties ar Latvijas slavenu mākslas personību darbiem gan glezniecībā, grafikā, tēlniecībā, tekstilmākslā un keramikā. Muzeja ekspozīcija ir ļoti daudzpusīga un interesanta. Audzēkņiem tā deva iespēju iepazīt Latviešu mākslas darbus, kuri ir ļoti nozīmīgi Latvijas mākslas dzīvē. Pēc izstādes pārrunājām redzēto un dalījāmies iespaidos. Audzēkņiem muzeja eksponāti ļoti patika un arī vecāki bija pozitīvi pārsteigti par redzēto. Muzeja ekspozīcija ir tik plaša, ka to var turpināt iepazīt apmeklējot muzeju vairākkārt.
Mācību ekskursijā ar saviem audzēkņiem devās keramikas pulciņa “Četri” skolotāja Ilze Kīns, kā arī keramikas pulciņa “Brīnums” un LEGO pulciņa skolotāja Lelde Bonde.

Scroll to Top