Mākslas darbu konkurss “Saules ritmi” 1.kārta

Sveicam un lepojamies ar mūsu Centra jaunajiem māksliniekiem un viņu veidotajiem darbiem! Paldies interešu izglītības skolotājām par ieguldīto darbu!

Ieskats rezultātos un darbos:

Rīgas vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju mākslas darbu konkursa “Saules ritmi” mērķis: sekmēt Dalībnieku kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, piederības sajūtu Latvijai, radošuma, talantu attīstību, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Konkursa uzdevumi: rosināt Dalībniekus iepazīt un pētīt  kultūrvēsturisko mantojumu, saules simbola un zīmes izmantošanu latviešu tautas tērpos, cimdu un zeķu rakstos, sadzīvē, telpā, folklorā – tautas dziesmās, teikās un pasakās, gadskārtu svinībās un tradīcijās, deju rakstos; attīstīt un pilnveidot Dalībnieku praktiskā darba iemaņas, radoši un jēgpilni pielietot tradicionālas un netradicionālas tehnikas un paņēmienus, izmantot dažādus materiālus idejas īstenošanai; izvērtēt Dalībnieku radošo sniegumu.

                   Rīgas vizuālās, vizuāli plastiskās un radošo industriju mākslas darbu 1.kārtas konkursā – izstādē “Saules ritmi” tika iesniegti 586 darbi no 48 Rīgas valstspilsētas izglītības iestādēm.

                   Konkursu rīkoja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.

                   Izstāžu norises vietas: Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” (Centra rajona izglītības iestādes),  Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” (Ziemeļu rajona izglītības iestādes), Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis” (Vidzemes priekšpilsētas izglītības iestādes), Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskās estētikas skola” (Latgales priekšpilsētas izglītības iestādes), Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” ( Zemgales priekšpilsētas izglītības iestādes), Pārdaugavas kultūras apvienības Kultūras centrs “Imanta” (Kurzemes rajona izglītības iestādes).

Vairāk: https://www.intereses.lv/apsveicam-rigas-vizualas-vizuali-plastiskas-un-radoso-industriju-makslas-darbu-konkursa-izstades-saules-ritmi-1-kartas-dalibniekus/

Konkursa rezultāti

Scroll to Top