MINIMOTOMUZEJAM – 30

BJC “IK Auseklis” Minimotomuzejs darbojas no 1993. gada 14. februāra. Kopš 1995. gada muzejs ir Latvijas Muzeju biedrības biedrs. Minimotomuzeja mērķis ir – apzināt, pētīt, vākt, saglabāt un popularizēt minimotosporta un tehnikas attīstību Latvijā no pirmsākumiem līdz mūsdienām.  

Minimotomuzeja ekspozīcija atklāj Latvijas motosporta vēstures lappuses – tā aizsācējus un slavenākās personības. Tā stāsta par BJC “IK Ausekļa” vēsturi, par motokluba “IK Auseklis” darbu un par tautas kultūrtradīciju atzītās motosacensību kustības “Zelta mopēds” vēsturi. Par sportistu treniņiem un panākumiem motosportā un citos BJC “IK Auseklis” atbalstītajos pasākumos. Tāpat arī Minimotomuzejā ir saglabāti unikāli materiāli – tehnikas vienības un dokumenti – par Rīgas Gustava Ērenpreisa velofabrikas un vēlākās motorūpnīcas “Sarkanā zvaigzne” vēsturi.  

Kopš sākumiem Minimotomuzejs ir cītīgi vācis materiālus par minimotosporta attīstību – priekšmetus, dokumentus, fotogrāfijas. 2023. gadā Minimotomuzeja krātuvē glabājas jau vairāk kā 12 000 krājuma vienību. Lielu daļu no tiem apmeklētāji var aplūkot Minimotomuzeja ekspozīcijā – sporta mopēdus, motosportistu tērpus, apbalvojumus, ļoti interesantas fotogrāfijas un daudz ko citu. 

Turpat var iepazīties ar stāstiem par BJC “IK Auseklis” vēsturi  – piemēram, stāstu par slavenā motosportista Bruno Rožkalna izcilo un panākumiem bagāto karjeru. Tagad jau varam teikt -par īstu motosportistu dinastiju, kur dēls un mazdēli turpina sporta gaitas motošosejā. 

Šo gadu laikā Minimotomuzejs vienmēr ir aktīvi piesaistījis apmeklētājus – piedāvājot pasākumus Muzeju naktīs, Juglas svētkos, BJC “IK Auseklis” rīkotajās tikšanās reizēs ar motosporta veterāniem un citos pasākumos. 2022. gada Muzeju naktī Minimotomuzeju apmeklēja vairāk nekā 220 interesentu vienā reizē. Nu jau par tradicionālu pasākumu, kas notiek jau 17 reizi ir kļuvis BJC “IK Auseklis” rīkotais skolēnu vizuālās mākslas konkurss “Mocīšu darbnīca”, kurā piedalās bērni ar saviem mākslas darbiem. Interesantākie darbi – visdažādākie “mocīši” papildina muzeja ekspozīciju. 

2022. gadā BJC “IK Auseklis” Minimotomuzejs, noslēdzot līgumu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, ir uzsācis savu krājumu digitalizāciju, ievadot digitalizētos materiālus LNB Digitālo objektu pārvaldības sistēmā DOM, lai darītu tos visiem pieejamus. Tāpat Mininotomuzejs ir pievienojies Latvijas muzeju iniciatīvai “Latvijas skolas soma”, iekļaujot ziņas par muzeju un pasākumiem tajā. 

PIETEIKŠANĀS EKSKURSIJĀM 

tālr. +371 67181497 

e-pasts:bjcauseklis@riga.lv 

LAIPNI LŪGTI MINIMOTOMUZEJĀ! 

MINIMOTOMUZEJA VADĪTĀJS 

Ojārs Stepens 

Rīgas Kinostudijas 1986. gadā uzņemtā filma “Zelta mopēds” par BJC “IK Auseklis” audzēkņu dalību motosacensībās 80. gados. 

VIDEO SAITE

Scroll to Top