Mūsdienu deja un skatuves kustība

Aicinām darbā skolotāju!

Uzņem audzēkņus no 7 līdz 16 gadiem.

Mūsdienu deja apvienojumā ar skatuves kustību ir efektīvs veids kā pilnvērtīgi attīstīt gan fiziskās prasmes, gan aktieriskās dotības, kas savukārt sekmē harmoniskas un radošas personības attīstību.

Pulciņa dalībnieki iepazīst sevi gan fiziski, gan garīgi. Tas, savukārt, sekmē viņu izaugsmi, daudzpusīgu attīstību, sociālu aktivitāti, emocionālo līdzsvarotību, kā arī dod skolēniem iespēju pašapliecināties pozitīvā virzienā. Līdz ar fizisko un uztveres attīstību, attīstās arī tādas sfēras kā emocijas, izziņa, muzikalitāte un socializācija, kā arī iztēle un fantāzija.

Šī pulciņa galvenie uzdevumi ir: attīstīt koordināciju, stāju un ritma izjūtu, sniegt bērniem izpratni par dejas mākslu daudzveidību, veicināt vispusīgu ķermeņa attīstību ar dažādu dejas tehniskā izpildījuma elementiem, piemēram, modernās dejas, klasiskās dejas, mūsdienu deju stilu elementiem, veicināt audzēkņu izpratni par skatuves kultūru un uzvedību, izkopt un radīt labvēlīgus apstākļus radošo spēju attīstībai.

/Tie, kam pietiek spēka ticēt, var jebkuru sapni pārvērst īstenībā/ B. Šovs

Scroll to Top