Mūzikas studija “Muzikālais moments”

Interešu izglītības skolotāja Evita Kapče.

Mēs esam dažādi, tomēr mūs vieno dziedāt un spēlēt prieks!

Mūzika mūsu ikdienas dzīvē ir nepārtraukti klātesoša!

Muzikālo spēju veicināšana ir nozīmīga cilvēka harmoniskai attīstībai. Mūzikai ir neatsverama loma bērna izaugsmē, jo tā sasaista abas smadzeņu puslodes, attīsta koordināciju, palīdz valodas attīstībā, emociju apzināšanā, palīdz trenēt atmiņu un runu. Mūzikas nodarbības stimulē un attīsta bērna vēlmi izteikt jūtas ar izteiksmēm, žestiem, kustībām, balss intonācijām. Mūzika ne tikai rada noteiktas emocijas, bet arī palīdz iztēlē radīt dažādus vizuālos tēlus, bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem muzikālā fantāzija ir jau tik izteikta, ka viņi spēj savu mīļāko dziesmu arī uzzīmēt! Arī dažādi skaņu rīki – sitamie kociņi, svilpītes, zvaniņi u.c., kas izdala skaņu, ir lieliski bērnu attīstībai, tie palīdz attīstīt dzirdi, veicina prasmi koncentrēties, improvizēt.

Studijas dalībnieki veido dažādus muzikālus priekšnesumus, piedalās svētku koncertos Centrā, gan dažāda mēroga konkursos, skatēs un festivālos. Dalība priekšnesumos, koncertos attīsta un veido skatuvisko uzstāšanās kultūru, stāju, drosmi, disciplīnu, komunikāciju. Muzicēšana grupā neizslēdz iespēju pieteikt sevi kā solistu.

Nodarbībās iepazīstam arī mūzikas izteiksmes līdzekļus (melodiju, tempu, tembru, ritmu, skaņas ilgumu), dažādus mūzikas instrumentus, mūzikas mākslas veidus, žanrus, mūzikas kompozīcijas!

“Mēs ejam uz zemi, ko par mūziku sauc!” Nāc un pievienojies mums!

Sazinies ar pulciņa skolotāju un piesakies nodarbībām:
E. Kapče – e-pasts: ekapce@edu.riga.lv, Tālr.: 29541866

Scroll to Top