Raibas, priecīgas Lieldienas vēl pulciņu audzēkņi!

Raibas, priecīgas Lieldienas vēl pulciņu audzēkņi:
Keramikas pulciņš “Ripa”,
Keramikas pulciņš “Četri”,
Keramikas pulciņš “Brīnums”.
pulciņš Datorgrafikas pamati, 
​pulciņš Stils. Vide. Māksla. “Stikliņi”.

Zinu, zinu, bet neteikšu, 
Kur lieldienu zaķis guļ:
Aiz upītes kalniņā,
Sīkā kārklu krūmiņā.

Ai, zaķīti garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu ziediņiem.

Ai bagāti Lieldiensvētki,
Lieli olu gribētāji:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Zaga olas vistiņām.

Scroll to Top