Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2023

Rīgas interešu izglītības Metodisko materiālu skate 2023 – pilsētas mērogā norisinās no 10.oktobra līdz 6.decembrim, to organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.
Metodisko darbu prezentācijas notika 25. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šogad metodisko materiālu skatē iesniegti 17 darbi.
            Skates mērķis ir sekmēt mūsdienīgu, daudzveidīgu un inovatīvu interešu izglītības mācību metožu pilnveidi, veicinot metodisko materiālu izstrādi, pedagogu radošo domāšanu, savstarpējo mācīšanos, lietpratību.
Skates uzdevumi: popularizēt Pedagogu labo praksi un metodisko darbu; novērtēt Darbus, izvirzot labākos Darbus publicēšanai; pilnveidot metodisko materiālu krātuvi digitālā formātā.
            Metodisko materiālu skatē 2023 – Bērnu un jauniešu centru “IK Auseklis” pārstāvēja Tautas deju ansambļa “Dancītis” skolotāja Anda Grase ar darbu “Tautastērpa vestes un svārku pielāgošana dejotājai “ un aerobikas skolotāja Lienīte Strautmane ar dabu “1.grupas elementa “A – frame” apguve sporta aerobikā” pārstāvot arī Mākslinieciskās jaunrades centru “Praktiskās estētikas skola”.
            Paldies skolotājām par ieguldīto darbu savas interešu izglītības programmas labās prakses popularizēšanā un Centra pārstāvēšanu Rīgas interešu izglītības metodisko darbu skatē!

Scroll to Top