Sveicam un lepojamies!

  Izdota autoru kolektīva metodiskā izstrādne – grāmata “OZOLIŅ(I)S DIET(I) GĀJA, LIEPU VEDA ROCIŅĀ” digitālā formātā un  pieejama visiem interesentiem!

Projekts norisinājās divus gadus, šajā laikā tika pētītas etnogrāfiskās dejas, tautas melodijas, rotaļas un cits nemateriālās kultūras mantojums, veidotas jaunas skatuviskās dejas horeogrāfijas, etnogrāfisko deju apdares. Rezultātā tapušas 8 jaunrades dejas,  jaunas tautas mūzikas aranžijas, deju apraksti un zīmējumi, notis koncertmeistariem, audio un video ieraksti.

Jaunrades deju autores ir Rīgas interešu izglītības skolotājas, kolektīvu vadītājas  – SANTA PASTORE, SANDRA KEISELE, EVIJA URBANOVIČA, ILZE DZENE, LAURA PAVILONE.

Krājumu sastādītāja un redaktore INETA BĒRZIŅA
Aranžiju autore – Rīgas interešu izglītības metodiskā centra folkloras jomas galvenā speciāliste DINA LIEPA, audio ierakstā spēlē Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopa “KOKLE”.
Audio ierakstu veidojis JĀNIS BEITIKS
Nošu salikumu – Rīgas interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste kora mūzikas jomā ILONA PLŪME.
Video operators OSKARS VAINAUSKS
Dizains un makets – RIHARDS GAILIŠS
Korektore RITA CIMDIŅA

Vairāk lasi  www.intereses.lv

Digitālais izdevums pieejams ŠEIT

Scroll to Top