Es atvēru Laimes dārzu

Sveicam un ļoti lepojamies ar mūsu Centra Tautas deju ansambļa “Dancītis” dalībniekiem un viņu skolotājam Ilzi Dzeni un Andu Grasi!

Rīgas tautas deju kolektīvu XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Es atvēru Laimas dārzu” repertuāra pārbaudes skatē iegūta Augstākā pakāpe visās klašu grupās!

Rīgas valstspilsētas skatēs piedalījās 164 tautas deju kolektīvi.

Repertuāra pārbaudes Skates mērķis sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā, veicinot tautas deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību Rīgā.

Skates uzdevumos ietilpa novērtēt Kolektīvu sniegumu, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam, noteikt Svētku koprepertuāra apguves līmeni, kā arī noteikt Svētku dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu.

Vēlam visiem dejotājiem veikmi!

https://www.intereses.lv/deju-lielkoncerta-es-atveru-laimas-darzu-rigas-valstspilsetas-tautas-deju-kolektivu-repertuara-parbaudes-skates/

Scroll to Top