“Es noaudu zvaigžņu segu “

Jauniešu deju kolektīva koncertā “Es noaudu zvaigžņu segu” 7 dažādi deju ansambļi no Rīgas, Bauskas, Ventspils, Kandavas un Saldus izdejoja skaistu, sirsnīgu un saulainu draudzības koncertu. Deja, prieks, smaids, dzīvesprieks un burvīga atmosfēra valdīja visu koncerta laiku Brocēnu kultūras centrā. Katrs deju ansamblis lepojās ar savām skaistākajām un mīļākajām dejām! “Tautas ziņģe”, ”Pelīšu polka” un ”Es noaudu zvaigžņu segu” bija deju ansambļa “Dancītis” repertuārā. Ar deju ”Es noaudu zvaigžņu segu” Dancītis atklāja koncertu, savukārt, deju ansamblis “Kursa” skaisti, sirsnīgi un raiti “auda zvaigžņu segu” koncerta izskaņā!

Vakara balles daļā turpināja skanēt čalas, smiekli, mūzika, dejas, kā arī neiztrūka atraktīvi priekšnesumi!

Daudz jaunu deju un koncertu!

Scroll to Top