Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” “Pavasara koncerts”

16.maijā  Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” radošie kolektīvi pieskandināja Centru ar jestrām dejām, skanīgām dziesmām un spilgtiem priekšnesumiem. Par paveikto  priecājās ikviens skatītājs un dalībnieks.

Paldies VISIEM par ieguldīto darbu 2023./2024.mācību gadā.

Paldies interešu izglītības skolotājām  Ilzei Dzenei, Andai Grasei, Evitai Kapčei, Lienītei Strautmanei, Regitai Calmanei, Aigai Tīzenkopfai, paldies vecākiem par atbalstu un paldies pašiem koncerta dalībniekiem. Jūs esat BRĪNIŠĶIGI!

Tiekamies citos BJC ”IK Auseklis” pasākumos. Un gaidām visus septembrī, lai visu atkal sāktu ar pilnu sparu!

Direktora vietniece izglītības jomā Kristīne Žīdena

Pārējie koncerta attēli:
Failiem.lv

Scroll to Top