Vispārējā fiziskā sagatavotība

Interešu izglītības skolotāja Krista Voina

Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības notiek vecuma grupās:

  • 4–6 gadus veci bērni;
  • 7–10 gadu veci bērni.

Skolotāja galvenais uzdevums ir bērnam radīt interesi, patiku pret sporta nodarbībām un fiziskām aktivitātēm, ievērojot bērnu vecumposmu īpatnības, attīstīt vispusīgi fizisko sagatavotību un pilnveidot kustību pamatprasmes.

Vispārējās fiziskās sagatavotības treniņos bērni treneres vadībā attīsta ātrumu, veiklību, lokanību, kustību reakcijas ātrumu un spēku. Audzēkņi pilnveido kustību pamatprasmes- skriešanu, lēkšanu, mešanu, tveršanu un citas.

Nodarbības tiek organizētas pārdomāti, tiek apgūti tādi sporta veidu pamati, kā vieglatlētika, vingrošana, futbols, basketbols, florbols u.c. Tiek izmantots dažāds inventārs, piemēram, atšķirīga svara un formas bumbas, līdzsvara platformas, barjeras, espanderi u.c., lai nodarbības padarītu intensīvu un tajā pašā laikā aizraujošu. Kā arī nodarbības tiks izpildīti arī muguras vingrinājumi, lai nostiprinātu stāju.

Atbilstoši bērnu vecumposmam bērni apgūst jaunu spēļu noteikumus. Audzēkņi nodarbību laikā darbojas individuāli, pāros un grupās tādējādi mācās komunicēt un sadarboties ar citiem bērniem un skolotāju.

Sazinies ar pulciņa skolotāju un piesakies nodarbībām:
K. Voina – e-pasts: kvoina@edu.riga.lv, Tālr.: 26924991

Scroll to Top