Tautas deju ansamblis “Dancītis”

Interešu izglītības skolotājas Ilze Dzene un Anda Vīnberga.

Tautas deju ansamblī “Dancītis” darbojas dažāda vecuma audzēkņi:

  • pirmsskolas grupa 3-4 gadus veci bērni;
  • pirmsskolas grupa 5-6 gadu veci bērni;
  • 1-2. klašu vecuma grupa;
  • 3-4. klašu vecuma grupa;
  • 5-6. klašu vecuma grupa;
  • 7-9. klašu vecuma grupa;
  • 10-12. klašu vecuma grupa.

Deja – ir skaistākais un īsākais ceļš uz Laimi!

Dejot ir laime!!!

Deja iemāca redzēt, mīlēt un pašam radīt skaisto.
Apgūstot deju, bērns iemācās pārvaldīt savu ķermeni, saskaņot savas kustības ar mūziku, uzlabo stāju, koordināciju , ritma izjūtu. Iemācās sadarbību ar partneri,grupas dalībniekiem,pedagogiem.
Dejošana palīdz attīstīt arī tādas rakstura īpašības kā – pienākuma izjūtu, pacietību , patstāvību, kolektīva izjūtu, komunikabilitāti, disciplīnu.

Tautas deju ansamblis “Dancītis” dibināts 1975. gadā. Tā dibinātāja ir horeogrāfe, deju skolotāja Uldze Dzene. No 2014. gada janvāra mākslinieciskās vadītājas un deju pedagoga amatu pilda Ilze Dzene. Kolektīva 45 gadu pastāvēšanas laikā ir nomainījušās neskaitāmas dejotāju paaudzes, izskoloti ļoti daudz izcilu dejotāju. Un no izciliem dejotājiem daži skolnieki arī kļuvuši par lieliskiem deju pedagogiem!

Kolektīvs visā pastāvēšanas laikā aktīvi piedalījies visos Dziesmu un Deju svētkos, ar deju priecējis plašāku publiku  dažādos Latvijas novados, tuvu un tālu pasaulē- Lietuvā, Igaunijā, Baškīrijā, Polijā, Slovākijā, Čehijā,Vācijā, Šveicē, Francijā, Ungārijā.

Ik gadu 2 reizes “Dancītis” dejotāji priecē skatītājus ar lielām un krāšņām koncertprogrammām, koncertuzvedumiem. Piedalās dažāda mēroga pilsētu un Valsts pasākumos.

Gadu no gada savas darbības laikā popularizē latviešu tautas etnogrāfisko un skatuvisko deju. Bērni un jaunieši apgūst arī klasiskās dejas pamatus.

Deju kolektīvu pozitīvā ietekme ir ilglaicīga un rosina dalībniekus tās īstenošanās laikā iegūtās prasmes pilnveidot turpmākajā dzīvē.

Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kustība ir mērķtiecīgi vērsta darbība kvalitatīva mākslinieciska rezultāta– Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki– sasniegšanai. Šie svētki veicina dalībnieku kultūrizglītību, latvisko audzināšanu un iesaistīšanos kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un nodrošina tradīciju pārmantošanu.

Sazinies ar pulciņa skolotāju un piesakies nodarbībām:
I. Dzene – e-pasts: idzene2@edu.riga.lv, Tālr.: 26259620


A. Grase – e-pasts: avinberga@edu.riga.lv, Tālr.: 26390911,

Scroll to Top