Keramika. Dizains. Tehnoloģijas.

Interešu izglītības skolotāja Vineta Viziņa

Audzēkņu vecums pulciņā no 7-25 gadi.

Nodarbību mērķis ir veicināt audzēkņos izpratni par dizainu, tā daudzveidību un nozīmi cilvēku dzīvē. Nodarbībās bērni iegūs jaunas zināšanas, pilnveidos savas prasmes un iemaņas, strādājot ar dažādiem keramikas materiāliem.

Iepazīsimies ar Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja ekspozīcijām, kā arī citām laikmetīgajām izstādēm.

Attīstīsim dizaina domāšanu un gūsim pieredzi dizaina ideju īstenošanā. Pētīsim dažādus dizaina, etnogrāfijas un amatniecības paraugus. Gūsim iedvesmu saviem darbiem no dabas un tās norisēm. Atbilstoši dizaina procesa soļiem secīgi radīsim vienkāršu lietas prototipu. Audzēkņiem būs iespēja attīstīt savas digitālās prasmes, lai varētu savas idejas realizēt digitālā formātā.

Kopumā iepazīsim dizaina pasauli, kas palīdz veidot ērtāku un labāku vidi mums apkārt. Veidosim dekoratīvus un funkcionālus priekšmetus, izmantojot skicēšanu un modelēšanu. Jēgpilni izvēlēsimies nepieciešamos materiālus un darbarīkus.

Nāc iepazīt radošu dizaina procesu aktīvā darbībā!

Sazinies ar pulciņa skolotāju un piesakies nodarbībām:
V. Viziņa – e-pasts: vvizina@edu.riga.lv, Tālr.: 26065492

Scroll to Top