Lego konstruēšanas pulciņš “Lego prieks”

Interešu izglītības skolotāja Lelde Bonde

Lego tipa konstruktori ir viena no populārākajām rotaļlietām, ko bērni vēlas saņemt svētkos, tās sniedz daudz prieka, iespēju un attīsta daudzas prasmes. Iespēja kaut ko izveidot veicina audzēkņu emocionālo attīstību, jo, kad izdevies pabeigt iecerēto konstrukciju, tiek gūts gandarījums, kas veicina pašapziņu un vēlmi turpināt darboties. Darbošanās ar Lego attīsta bērna sīko motoriku, jo tiek satvertas sīkas detaļas, tās savienotas un atvienotas. Tieši sīkās motorikas attīstība ir cieši saistīta gan ar intelekta attīstību, runas veicināšanu. Darbošanās ar lego trenē arī pacietību, rosina radošo domāšanu, veicina matemātisko domāšanu un precizitāti, attīsta komunikācijas spējas.

Pulciņā izzināsim kā pareizi savienot lego pamatklucīšus, izveidojot figūras un modeļus. Radoši vizualizēsim dažādas tēmas un mācīsimies veidot stāstījumu par darba saturu. Apgūsim darba un krāsu kompozīcijas. Darbus veidosim gan plaknē, gan telpiski, strādājot individuāli un arī grupās. Piedalīsimies Centra izstādēs un dažādos konkursos.

Nāc, darbojies, Lego aizrauj, attīsta un atklāj jaunu pasauli, izbaudi Lego prieku!

Sazinies ar pulciņa skolotāju un piesakies nodarbībām:
L. Bonde – e-pasts: lbonde@edu.riga.lv, Tālr.: 27427628

Scroll to Top