Latviešu valodas pulciņš

Interešu izglītības skolotāja Aiga Tīzenkopfa

2021. / 2022. m. g. BJC ,,IK Auseklis’’ apkaimes bērniem piedāvāts apgūt latviešu valodu. Nodarbības ir atbalsts praktiskā latviešu valodas pielietojumā, regulāras aktīvās un pasīvās valodas apjoma papildināšanas iespējas, kā arī treniņš runāt latviski.

Valodas joma kompetenču izglītībā ir kļuvusi par primāro stūrakmeni jaunā cilvēka izaugsmē. Apmeklējot pulciņu, bērni atklās latviešu valodas iespējas un tās lietošanas daudzveidību par nozīmīgiem notikumiem gan viņu un ģimenes, gan visas Latvijas dzīvē.

,,Lielākā daļa cilvēku meklē sabiedrību ne tādēļ, lai klausītos, bet gan tāpēc, lai runātu….’’ /Poups/

Pulciņa nodarbības notiek trešdien un ceturtdien divās vecuma grupās:

  • 1. grupā plkst. 16. 00-16. 40 nodarbībās tiekas sākumskolas vecuma bērni (1. -3. klase);
  • 2. grupā plkst. 16.55-17. 25 nodarbībās tiekas pirmsskolas vecuma bērni ( 5-6 gadus veci).

Sazinies ar pulciņa skolotāju un piesakies nodarbībām:
A.Tīzenkopfa – e-pasts: atizenkopfa@edu.riga.lv, Tālr.: 29251983

Scroll to Top