Trases automodelisms

Interešu izglītības skolotājs Kristaps Vladimirovs

Uzņem audzēkņus no 10 līdz 25 gadiem

Kas ir trases automodelisms?

Trases automodelisms ir pirmais pakāpiens ceļā uz inženierzinātnēm un autosportu. Trases automodelisms ir tehnisks, izglītojošs nodarbošanās veids(interešu izglītība – tehniskā jaunrade) ar mehāniskām un elektriskām niansēm, kur dalībnieki sacenšas ar pašizgatavotiem miniatūriem, elektriski vadāmiem automobiļu modeļiem (mērogā 1:24 vai 1:32), kuri brauc pa speciāli izveidotu trasi ar īpašām rievām jeb sliedēm.


Ko bērni iegūst no trases automodelisma?

Bērni apgūst nozares pamatus, strādāt ar instrumentiem – iemācās zāģēt, vīlēt, lodēt, virpot, urbt, griezt dažādus materiālus, apgūst elektrības darbības pamatus, modeļa uzbūves pamatus, tas viss ir nepieciešams pirmā modeļa izgatavošanā. Kad pirmais modelis ir gatavs, sākas pats aizraujošākais un bērniem saistošākais – braukt mācīšanās: pareiza ātruma izvēle, trases pagriezienu trajektoriju izpratne, pareiza bremzēšanas ceļa izjūta un piemērota paātrinājuma izvēle. Visas šīs iemaņas palīdz, gan nākotnes profesijas izvēlē, gan auto vadīšanas prasmes apgūšanā. No pieredzes varam teikt, ka ap 90% bērnu, kas nodarbojas ar automodelismu, pēc vidusskolas beigšanas izvēlas eksaktos profesijas virzienus ( piem. Inženierzinātnes RTU ).

Sazinies ar pulciņa skolotāju un piesakies nodarbībām:
K. Vladimirovs – e-pasts: kvladimirovs2@edu.riga.lv, Tālr.: 26604899

Scroll to Top