Animācija

Interešu izglītības skolotāja Aina Putniņa.

Uzņem audzēkņus no 8 līdz 18 gadiem.

Animācija jeb multiplikācija ir attēlu secīga rādīšana noteiktā ātrumā un noteikta lieluma fiksētā kadrā, lai panāktu kustības ilūziju.

Animācijas filma parasti tiek rādīta ar ātrumu 24 kadri sekundē, kas ir pietiekami, lai mūsu acis neredzētu kadru maiņu un uztvertu atsevišķus attēlus kā vienu, kurā attēlota kustība.

Animācijas pulciņā var zīmēt animāciju ar krāsām, veidot to no plastilīna, var izmantot aplikācijas tehniku vai arī zīmēt animāciju ar datorprogrammas palīdzību.

Animācijai  ir ļoti daudzveidīgas iespējas attēlot un izstāstīt aizraujošus stāstus.

Sazinies ar pulciņa skolotāju un piesakies nodarbībām:
A. Putniņa – e-pasts: aputnina14@edu.riga.lv, Tālr.: 29277646

Scroll to Top