Keramikas pulciņš “Brīnums”

Interešu izglītības skolotāja Lelde Bonde.

Keramika ir sena joma, kuras vēsture sniedzas gadsimtiem tālu gan Latvijas vēsturē, gan pasaules vēsturē.

Keramika var būt ļoti daudzveidīga, tās veidola atkarīgs no konkrētās kultūras ietekmes, tradīcijām, vērtībām un individuālajām īpatnībām.

Māls ir ļoti pateicīgs materiāls, lai ar to varētu darboties bērni. Tas ir plastisks, viegli veidojums un daudzveidīgs. Tieši nodarbības ar dabas materiālu attīsta audzēkņu radošo domāšanu, spēju disciplinēt sevi un īstenot savu unikālo ieceri līdz gala produktam.

Nodarbībās tiek izstrādāti konkrēti uzdevumi, bet bērniem tiek dota arī iespēja īstenot savas unikālās ieceres.

Kā neaizvietojamu ieguvumu no darba ar materiālu ir jāmin fakts, ka tiek trenēta mazo pirkstu motorika, kas attīsta smadzeņu darbību.

Nodarbībās tiek attīstīta materiālu izjūta un sapratne par materiālu daudzveidību.

Keramikas pulciņā izmanto dažādus materiālus – plastilīnu, mālu, ģipsi, pērles, papīru, akmens masu u.c., tas nodrošina dažādību un to, ka bērniem nodarbības neapniktu.

“Māksla – pati augstākā dvēseles izpausme.” /G. Flobērs/

Sazinies ar pulciņa skolotāju un piesakies nodarbībām:
L. Bonde – e-pasts: lbonde@edu.riga.lv, Tālr.: 27427628

Scroll to Top