Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis” vasaras brīvlaikā organizē slēgtās dienas nometnes Centra izglītojamajiem.

Nometne “Pretī saulei 1!” 03.06.-14.06.2024. Silciema ielā 3,Rīgā laiks no 9.00-15.00, izglītojamo vecums 8-12gadi. Maksa par nometni 140.00eur
Nometne “Pretī saulei 2!” 12.08.-23.08.2024. Silciema ielā 3,Rīgā laiks no 9.00-15.00, izglītojamo vecums 8-12gadi. Maksa par nometni 140.00eur

Informācija par nometni “Pretī saulei 1!” būs publicēta www.e-riga.lv sākot no 22.04.2024. Pieteikšanās nometnēm sākot no 25.04.2024. www.e-riga.lv

Nometnē uzņemam 36 BJC ”IK Auseklis” pulciņu audzēkņus.
Nometni atbalsta RVP IKSD.
Apmaksa par nometni notiek TIKAI TAD, KAD ESAT E-PASTĀ SAŅĒMUŠI KVĪTIŅU un noslēguši līgumu. Gadījumā, ja nav noslēgts līgums, vai veikta apmaksa par nometni – pretendents automātiski tiek izslēgts no nometnes dalībnieku saraksta.

Pieteikšanās un līgumu slēgšana:

1. Autorizēties www.e-riga.lv (slēgtās nometnes var redzēt TIKAI autorizējoties).
2. Izvēlēties Pieteikšanās bērnu un jauniešu nometnēm.
3. Izvēlēties iestāde Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”
4. Izvēlēties Jums interesējošai nometnei papildu informācija.
5. Izvēlēties veidot pieteikuma sagatavi.
6. Sekot sistēmas norādījumiem.

Tiekamies nometnēs!

Scroll to Top