Panākumi Metodisko materiālu skatē 2023!

Rīgas interešu izglītības Metodisko materiālu skate 2023 – pilsētas mērogā norisinājās no 10.oktobra līdz 6.decembrim, to organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.
Metodisko darbu prezentācijas notika 25. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šogad metodisko materiālu skatē bija iesniegti 17 dažādu jomu darbi.
            Skates mērķis: sekmēt mūsdienīgu, daudzveidīgu un inovatīvu interešu izglītības mācību metožu pilnveidi, veicinot metodisko materiālu izstrādi, pedagogu radošo domāšanu, savstarpējo mācīšanos, lietpratību.
Skates uzdevumi: popularizēt Pedagogu labo praksi un metodisko darbu; novērtēt Darbus, izvirzot labākos Darbus publicēšanai; pilnveidot metodisko materiālu krātuvi digitālā formātā.
            Metodisko materiālu skatē 2023 – Bērnu un jauniešu centru “IK Auseklis” pārstāvēja Tautas deju ansambļa “Dancītis” skolotāja Anda Grase ar darbu “Tautastērpa vestes un svārku pielāgošana dejotājai “ un aerobikas skolotāja Lienīte Strautmane ar dabu “1.grupas elementa “A – frame” apguve sporta aerobikā” pārstāvot arī Mākslinieciskās jaunrades centru “Praktiskās estētikas skola”.

Metodisko materiālu skate noslēdzās 6. decembrī ar svinīgu apbalvošanu VEF Kultūras pilī.

Laureāta diploms 3.vieta un balva:
Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” interešu izglītības skolotājai Andai Grasei, par darbu “Tautastērpa vestes un svārku pielāgošana dejotājai”.

Diploms par labāko mācību darba atbalsta materiālu un speciālā balva:
Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” un Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” interešu izglītības skolotājai Lienītei Strautmanei par darbu “1.grupas elementa “A – frame” apguve sporta aerobikā”.

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu savas interešu izglītības programmas labās prakses popularizēšanā un Centra pārstāvēšanu Rīgas interešu izglītības metodisko darbu skatē!
Apsveicam ar panākumiem!
Lepojamies!

Scroll to Top