Dejojam Lustīgajā aprīļa sadancī!

 Mūsu Centra Tautas deju ansambļa “Dancītis” 3. – 4. un 5. – 6.klašu grupu dejotāji 12.aprīlī piedalījās “LUSTĪGAJĀ APRĪĻA SADANCĪ” Babītes vidusskolā, ko organizēja – Babītes vidusskolas tautas deju kolektīva “Bize” vadītāja Linda Plostniece.

Diena bija ļoti piesātināta ar daudz un dažādām aktivitātēm. Sākumā piedalījāmies sporta spēlēs – stafetēs. Kad visi bija kārtīgi izsportojušies, tad devāmies uz radošajām darbnīcām – spēlējām blokflautu, ritmizējām ar savu ķermeni un apkārt esošajiem priekšmetiem, uzdziedājām, veidojām īpašas rokassprādzes. Pēc tam bija laiks draugu koncertam, kurā dejotāji izdejoja 4 dejas: 3. – 4.klašu grupa dejoja “Riti, riti kamolīti” J.Kalniņa horeogrāfija un “Kokā kāpsim” I.Dzenes horeogrāfija, savukārt, 5.-6.klašu grupa dejoja “Maktenīgi rācentiņi” A.Melnalksnes horeogrāfija un “Rimatai juhtai” M.Baltās horeogrāfija.

Pēc lieliskā koncerta, vakara noslēgumā sekoja izklaides disco ritmos! Fantastiski pavadīta piektdiena!

Vēlamies teikt LIELU PALDIES Babītes vidusskolai, tās administrācijai par laipno un jauko uzņemšanu, tautas deju kolektīva “Bize” vadītāja Lindai Plostniecei par organizēšanu, sporta un radošo darbnīcu skolotājiem par interesantajām aktivitātēm, un īpašu PALDIES Babītes vidusskolas skolniecēm – Annijai un Līvai – kuras rūpējās par mums ik uz soļa!

Tiekamies jau nākamajos koncertos!

Dancīša jaunos dejotājus LUSTĪGAJĀ APRĪĻA SADANCĪ pavadīja skolotājas Ilze Dzene un Anda Grase.

Scroll to Top