Mākslas darbu katalogs “Saules ritmi”

Rīgas interešu izglītības Metodiskais centrs ir publicējis Rīgas vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju mākslas darbu konkursa – izstādes “Saules ritmi” 2. kārtas dalībnieku mākslas darbu katalogu. Katalogā iekļauti 330 vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju interešu izglītības programmu audzēkņu darbi no 402 autoriem! Tai skaitā 3 animācijas filmiņas.
Katalogā iekļauti arī mūsu Centra audzēkņu darbi dažādās vecuma grupās
no keramikas pulciņiem “Četri” un “Ripa”, “Keramika, dizains, tehnoloģijas”, datorprojektēšanas pulciņa “Datordizains”, no pulciņa datorgrafikas pamati, rotu izgatavošanas pulciņa “Rotas”, šūšanas pulciņa “Ātrā adatiņa” un vizuālās mākslas pulciņa “Zīmulīši”.
Lepojamies ar audzēkņiem un skolotājiem!

https://www.intereses.lv/publicejam-rigas-vizualas-vizuali-plastiskas-makslas-radoso-industriju-makslas-darbu-konkursa-izstades-saules-ritmi-2-kartas-dalibnieku-makslas-darbu-katalogu/

Scroll to Top