Sveicam Centra audzēkņus laureātus mākslas konkursa “Rīgas toņi un pustoņi” I kārtā

Paldies Centra interešu izglītības skolotājām Ilzei Kīns (keramikas pulciņš “Četri”), Vinetai Viziņai (keramikas pulciņš “Ripa”), Ainai Putniņai (pulciņš datorgrafikas pamati), Emilijai Mizaraitei (rotu izgatavošanas pulciņš “Rotas”), Guntai Liepai (vizuālās mākslas pulciņš), Leldei Bondei (keramikas pulciņš “Brīnums”) par audzēkņu motivēšanu, sagatavošanu dalībai konkursā un ieguldīto darbu!
I un II pakāpes darbi piedalās konkursa II kartā digitālā formātā.
Bērnu un jauniešu mākslas darbu I kārtas konkursā – izstādē “Rīgas toņi un pustoņi” tika iesniegti vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju interešu izglītības programmu audzēkņu 496 darbi no 44 Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, 127 pedagogiem, 315 – vizuālās mākslas darbi, datorgrafikas, fotogrāfijas, animācijas un 181 – vizuāli plastiskās mākslas darbs, vides objekti, iesniegti 463 individuālie darbi, 18 kopdarbi, 15 grupas darbi, autoru skaits kopā 633!
Dalībnieki tika aicināti iepazīt un pētīt Rīgas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamas personības. Radīt laikmetīgus mākslas darbus, akcentēt raksturīgo, būtisko vidē, dabā, kultūrā, vēsturē, valodā, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē, mūsdienās, nākotnes vīzijā, redzējumā par Rīgu, Latviju.
Konkursa – izstādes mērķi: sekmēt bērnu un jauniešu kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, radošo pašizpausmes attīstību, piederības sajūtu Latvijai; sniegt iespēju konkursa dalībniekiem 2023. gada vasarā piedalīties VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” mākslas programmās. Tēma “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”.
Konkursu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Scroll to Top