TDA “Dancītis” koncertbrauciens uz Poliju

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” Tautas deju ansamblis “Dancītis” aprīļa beigās devās koncertbraucienā uz Poliju, kur sniedza sadraudzības koncertu Klemensa Braņicka vārdā nosauktā Belastokas 47 pamatskolā, / Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku/, ar mērķi popularizēt latviešu tautas deju horeogrāfiju un mūziku, un stiprināt savstarpējo draudzību. TDA dalībniekiem bija iespēja arī apskatīt Belastokas vecpilsētu. Paldies interešu izglītības skolotājām, horeogrāfēm Ilzei Dzenei un Andai Grasei par koncertturneju!

Scroll to Top